Powrót

Składka na Fundusz Pracy, a prawo do zasiłku

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-08-04

Minimalna w porównaniu do wysokości pozostałych składek, a tak istotna przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych. Poznaj tajemnice najistotniejszej składki dla osób, które tracą zatrudnienie, a chcą nabyć prawo do zasiłku.

Warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest przepracowanie roku z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Kiedy pracodawca ma obowiązek odprowadzić tę składkę?

 

Obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy uzależniony jest od wysokości podstawy odprowadzanych składek. Pracodawcy zatrudniający na umowę o pracę, umowę-zlecenie, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem zobowiązani są odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. Od 1 stycznia 1999 r. wynosi ona 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli od obecnego minimalnego wynagrodzenia wynosi ona około 49 zł.

 

Zwolnienia z opłacania składki

 

Ustawodawca przewidział kilka grup pracowników, za których pracodawcy zwolnieni są z opłacania składki na Fundusz Pracy. W związku z czym pracodawcy oraz jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy są zwolnieni z opłacania składki na Fundusz Pracy.

 

Zwolnienie obejmuje także skierowanych do pracy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia oraz tych po 50. roku życia. Ulga przysługuje przez okres 12 miesięcy. Składki na Fundusz Pracy nie należy również odprowadzać za pracowników, którzy ukończyli określony wiek. W przypadku kobiet pracodawcy zwolnieni są z opłacania składki po ukończeniu przez nie 55 lat, zaś mężczyzn - 60 lat.

 

Zwolnienie z opłacania składek nie wpływa na późniejszą możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie pomimo braku składki będzie przysługiwało.

 

Brak minimalnego wynagrodzenia a składka na Fundusz Pracy i zasiłek

 

W przypadku, gdy dana osoba posiada kilka źródeł dochodu, kilka źródeł opłacania składek emerytalnej i rentowej, to obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. To na osobie, za którą składki są odprowadzane, spoczywa obowiązek złożenia stosownego oświadczenia każdemu pracodawcy.

 

W przypadku umowy-zlecenia spełnienie samego wymogu co najmniej minimalnego wynagrodzenia nie daje pewności, że składka na Fundusz Pracy jest odprowadzana i prawo do zasiłku będzie przysługiwało. Omawiana składka odprowadzana jest tylko, jeśli zleceniodawca jest również pracodawcą – zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych pracujących za granicą
  Coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące zasiłku dla bezrobotnych dla osób, które pracowały za granicą. Podpowiadamy, co zrobić, żeby otrzymać świadczenie!

 • Dla kogo chorobowe bez okresu wyczekiwania
  Od niedawna pracujesz i… zachorowałeś? Zastanawiasz się, czy zwolnienie będzie płatne? Sprawdź!

 • Powody, przez które najprawdopodobniej nie dostaniesz zasiłku
  Przedstawiamy najczęstsze przyczyny odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

 • Okresy wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych
  Zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź uzależniona jest od sumy Twoich okresów uprawniających do zasiłku. Sprawdź, w jakiej wysokości świadczenie otrzymasz!

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • [Podsumowanie miesiąca] Wyższe zasiłki i stypendia. Urząd pracy w czerwcu podniósł stawki
  W czerwcu wzrosły kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Co ważne, podwyższeniu uległy też stypendia, np. stażowe, szkoleniowe oraz dodatki wypłacane przez urząd pracy.

 • Od 2019 roku staż na nowych zasadach
  W mediach głośno o rewolucji w urzędach pracy, którą ma wprowadzić nowelizacja przepisów. Jedna ze zmian ma dotyczyć m.in. staży. Jakie zmiany czekają stażystów i pracodawców?

 • Wyższe świadczenia z urzędu pracy
  1 czerwca waloryzowane są świadczenia wypłacane przez urząd pracy: zasiłki, stypendia i dodatki. W ciągu kilku ostatnich lat wysokość świadczeń pozostawała bez zmian. W tym roku bezrobotni mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sprawdź, ile będzie wynosił zasiłek!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.