Powrót

Różnice między umową o pracę a zleceniem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-12

Podpisując umowę o pracę masz pewność, że obowiązują Cię przepisy Kodeksu pracy. W przypadku zlecenia przepisy nie są aż tak precyzyjne. Wiele spraw to kwestia umowna, np. sposób rozwiązania umowy. Zobacz, co różni obie umowy!

Porównywane kryteria Umowa o pracę Umowa-zlecenie
Charakter stosunku prawnego Podpisane umowy stanowi nawiązanie stosunku pracy regulowanego przepisami Kodeksu pracy Podpisanie umowy-zlecenia stanowi nawiązanie stosunku cywilnoprawnego regulowanego Kodeksem cywilnym
Wynagrodzenie Co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę oraz dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta oraz dodatkowe dni wolne Co najmniej minimalna stawka godzinowa
Brak dodatków
Płatny urlop wypoczynkowy Przysługuje Nie przysługuje
Opieka nad dzieckiem Przysługują 2 dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem Nie przysługuje
Prawo do przerwy wliczanej do czasu pracy Przysługuje, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin Nie przysługuje
Urlop okolicznościowy Przysługuje Nie przysługuje
Ochrona przed zwolnieniem Przysługuje ochrona stosunku pracy, konieczność stosowania okresów wypowiedzenia, uzasadnienia wypowiedzenia, konsultacji związkowej oraz szczególna ochrona stosunku pracy ze względu na wiek przedemerytalny, przebywanie na urlopie czy w okresie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego Brak
Odprawa z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracownika Przysługuje, jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników Nie przysługuje
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych W ramach funduszu przysługują m.in. dofinansowanie do wypoczynku letniego, świadczenia rzeczowe w okresie świąt, pożyczki, itp. Nie przysługuje
Czas pracy Obowiązują normy czasu pracy. Za przekroczenie przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny Nie ma żadnych ograniczeń w postaci maksymalnych norm czasu pracy, nie przysługuje szczególne dodatkowe wynagrodzenie za usługi wykonywane po przekroczeniu norm pracy
Spory Rozstrzygane przed Sądami pracy Rozstrzygane przed Sądami cywilnymi

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

Porównywane kryteria Umowa o pracę Umowa-zlecenie
Wynagrodzenie chorobowe Przysługuje przez pierwsze 33 dni (14 dni dla pracownika powyżej 50 lat) niezdolności do pracy w roku kalendarzowym (w całości finansowane jest przez pracodawcę) Nie przysługuje
Zasiłek chorobowy Przysługuje po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego Przysługuje osobie odprowadzającej dobrowolną składkę chorobową po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego
Świadczenie rehabilitacyjne Przysługuje Przysługuje wyłącznie osobie odprowadzającej dobrowolną składkę chorobową
Zasiłek macierzyński Przysługuje Przysługuje wyłącznie osobie odprowadzającej dobrowolną składkę chorobową
Zasiłek opiekuńczy Przysługuje w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8, chorym dzieckiem do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny Przysługuje wyłącznie osobie odprowadzającej dobrowolną składkę chorobową

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny


Zobacz podobne artykuły:

 • Zmiana czasu z zimowego na letni
  Już niedługo czeka nas kolejna, być może już ostatnia, zmiana czasu z zimowego na letni. Przypominamy, jakie prawa ma w związku z tym pracownik!

 • Wagary w pracy
  Wagary pracownika niosą za sobą o wiele większe konsekwencje niż wagary ucznia. Sprawdź, czy są tego warte!

 • Potrącenia z wynagrodzenia
  Wzrost minimalnego wynagrodzenia skutkuje zmianą wysokości potrąceń. Sprawdź, ile można potrącić z umowy o pracę, ile z emerytury, a ile z umów cywilnoprawnych.

 • Rodzaje wolnego na dziecko
  Sprawdź, jaki rodzaj czasu wolnego i w jakim wymiarze przysługuje rodzicom!

 • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2018 roku
  Nowa procedura rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nowe zezwolenie na pracę sezonową, nowa podstawa pobytu, czyli zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

 • Wyższa stawka godzinowa na umowie-zleceniu
  Sprawdź, w jakiej wysokości odprowadzane będą składki i ile dostaniesz na rękę.

 • Praca w godzinach nadliczbowych
  Zakres obowiązków nieadekwatny do czasu pracy, zastępstwo za kolegę na urlopie, pilny projekt wymagają często pracy w godzinach nadliczbowych. Czy można z tego tytułu liczyć na dodatkowe profity?

 • Okresy zaliczane do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego
  Nie tylko staż pracy oraz ukończona szkoła mają wpływ na wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, jakie okresy mogą wydłużyć Twój urlop!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.