Powrót

PUP Zabrze - Akademickie Centrum Kwalifikacji Zawodowych

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie pn. „Akademickie Centrum Kwalifikacji Zawodowych”.

O udział w projekcie mogą się ubiegać osoby powyżej 18. r.ż., zamieszkujące subregion centralny województwa śląskiego, chcące z własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniach i kursach zawodowych, w tym:

  • osoby bezrobotne,
  • osoby bierne zawodowo,
  • osoby pracujące o niskich kwalifikacjach, tj. poniżej poziomu ISCED 3 (wykształcenie ponadgimnazjalne i niższe),
  • osoby o kwalifikacjach powyżej ISCED 3, posiadające wykształcenie kierunkowe dotyczące zawodu wskazanego w Barometrze Zawodów 2016 jako nadwyżkowy dla Województwa Śląskiego.

Oferowane wsparcie:

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • kursy kompetencji ogólnych i interpersonalnych,
  • specjalistyczne kursy informatyczne.

Bliższe informacje o projekcie dostępne są u realizatora:

Tamara Tabin, Biuro projektu:
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 35A
www.centrumkwalifikacji.edu.pl
centrumkwalifikacji.gwsp@gmail.com
tel. (32) 461 21 40

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, 11.08.2017


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.