Powrót

PUP Wyszków - Dodatkowe środki z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie w 2017 roku pozyskał dodatkowe środki w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  (planowany  nabór  - druga połowa lipca 2017 r.);
  • staże (planowany nabór - druga połowa lipca 2017 r.).

Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na wsi, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie, dla których został ustalony profil I lub II pomocy.

Szczegółowe informacje o terminach naborów będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu w Aktualnościach oraz w siedzibie urzędu.

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, 14.07.2017

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.