Powrót

PUP Września - Nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)".

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W ramach projektu POWER wśród osób bezrobotnych, spełniających ww. kryterium, priorytetowo traktowane będą:

  • osoby niepełnosprawne,
  • długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wrzesnia.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania/Dotacje. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, pok. 10, tel. (61) 640-35-46.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, 17.05.2018

 


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.