Powrót

PUP Toruń - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (III)

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oferuje jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (III)".

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać przyznane osobie bezrobotnej, spełniającej kryteria projektu, na podstawie złożonego przez nią wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna wysokość wypłacanej dotacji stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, 13.09.2017


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.