Powrót

PUP Rzeszów - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia. Powyższa forma jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski mogą składać osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • osoba młoda w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30. roku życia),
  • bez pracy, tj. zarejestrowana w PUP Rzeszów jako bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy,
  • która nie kształci się, tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • która nie szkoli się, tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowane ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),

w szczególności osoby:

  • długotrwale bezrobotne (uwaga! Osoby, które nie mają ukończonych 25 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 6 miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie; osoby w wieku 25-29 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 12 miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie),
  • z niepełnosprawnością.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, 7.07.2017


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.