Powrót

PUP Nysa - Nabór wniosków na staże 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza kolejny nabór wniosków na staże finansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER).

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej w terminie od 01.07.2017 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, 17.07.2017 r.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.