Powrót

PUP Łódź - Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku trwa realizacja ze środków Funduszu Pracy bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi z ustalonym II lub I profilem pomocy.

Wniosek wydawany jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania u doradcy zawodowego.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest także od przedstawienia zabezpieczenia zwrotu przyznanej pomocy przez poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego. Poręczyciel winien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • być zatrudnionym na minimum 12 miesięcy (licząc od dnia zawarcia umowy o przyznanie bezrobotnemu bonu na zasiedlenie) lub na czas nieokreślony, w zakładzie niebędącym w stanie upadłości lub likwidacji,
  • osiągać miesięcznie wynagrodzenie lub dochód nie niższy niż 2 600 zł (brutto),
  • nie znajdować się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
  • nie uzyskiwać dochodów wyłącznie z czasowej renty chorobowej,
  • nie być małżonkiem bezrobotnego wnioskującego o pomoc finansową (nie dotyczy sytuacji, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa),
  • nie być pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi,
  • być w wieku nieprzekraczającym 70. rok życia.

Poręczycielem nie może być osoba, której aktualne, miesięczne zobowiązania finansowe pomniejszają wynagrodzenie lub dochód poniżej kwoty 2 600 zł (brutto).

Dodatkowe informacje na temat wsparcia są dostępne na stronie internetowej.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, 13.02.2018


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.