Powrót

PUP Kołobrzeg - Program specjalny "Dobry start"

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w 2017 roku rozpoczął realizację programu specjalnego pn. „Dobry Start" skierowanego do osób bezrobotnych posiadających III profil pomocy.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Uczestnikami mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu, którym został ustalony III profil wsparcia. Pierwszeństwo do udziału w programie mają osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, bez doświadczenia zawodowego oraz kobiety z dziećmi do lat 6.

W ramach programu przewidziano następujące ścieżki aktywizacji zawodowej:

  • Poradnictwo zawodowe wraz ze wsparciem psychologicznym;
  • Udział w warsztatach aktywizacyjno-motywujących.

Formy aktywizacji:

  • Staże
  • Prace interwencyjne
  • Roboty publiczne
Elementy specyficzne programu:
  • Sfinansowanie książeczki zdrowia w celach epidemiologicznych;
  • Sfinansowanie pracodawcom wstępnych badań lekarskich;
  • Zwrot kosztów dojazdu dla osób uczestniczący w warsztatach, osób zatrudnionych i odbywających staż, przez okres 3 miesięcy;
  •  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6.

Zapraszamy do współpracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, 19.06.2017


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.