Powrót

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż - 7.2 RPO (zmiany)

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że przy realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)" zostały zmienione kryteria naboru kandydatów.

W związku z wyczerpaniem limitu osób o niskich kwalifikacjach od dnia 14 lutego 2018 r. przyjmowane będą wnioski, do których prowadzony będzie nabór:
  • osób bezrobotnych po 50. roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych (za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy),
  • osób niepełnosprawnych.
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą miały osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO WP oraz uczestnicy projektów w ramach Działania 7.4 RPO WP kwalifikujący się do objęcia wsparciem.
 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, 14.02.2018

Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.