Powrót

PUP Kolbuszowa - Bon na zasiedlenie - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" PO WER.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych, przyznanych na realizację zadania.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30. roku życia), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej, z ustalonym II profilem pomocy i sporządzonym Indywidualnym Planem Działania, które spełniają kryteria kwalifikujące do grupy osób z kategorii NEET, tj. osoby spełniające łącznie trzy warunki:

  1. osoby niepracujące, tj. bezrobotne,
  2. niekształcące się, tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  3. nieszkolące się, tj. osoby, które nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które nie brały udziału w tego typu aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

Osoby młode do 25. roku życia (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 25. roku życia), zarejestrowane w PUP Kolbuszowa, mogą zostać objęte wsparciem wyłącznie w okresie do  4 miesięcy od dnia rejestracji.

Informacje na temat zasad przyznawania bonu na zasiedlenie w 2018 r.  można uzyskać w PUP Kolbuszowa pok. nr 18 lub pod numerami telefonów (17) 2272-926,2271-790 wew. 257, tel. kom. 609 484 132.

Formularz wniosku wraz z załącznikami i niezbędnymi informacjami dostępny jest w siedzibie urzędu (pok. nr 18, I piętro) oraz na stronie internetowej tj.: kolbuszowa.praca.gov.pl (zakładka: dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/bon-na-zasiedlenie).

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, 14.02.2018


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.