Powrót

PUP Jelenia Góra - Rejestracja oświadczeń cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie procedury uproszczonej, będzie odbywać się w oparciu o nowe przepisy i nowe druki oświadczeń.

W związku ze zmianami, od dnia 1 września 2017 r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń, przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, 22.11.2017


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.