Powrót

PUP Dębica - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby uprawnionej, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ostateczną decyzję o skierowaniu na szkolenie oraz koszcie szkolenia finansowanym z Funduszu Pracy podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, który działa w imieniu Starosty. Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd kieruje się zasadami celowości, zasadności i oszczędności wydatkowania środków publicznych oraz wysokością posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje, iż uwzględniając aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, wysokość środków Funduszu Pracy na rok 2018 oraz ich podział ze względu na rodzaj i przeznaczenie, nie przeznaczył w 2018 roku środków na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz bonów szkoleniowych.

Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, 16.04.2018

 


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.