Powrót

PUP Człuchów - Nabór wniosków w ramach środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia nabór wniosków o przyznane środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będą pracodawcom spełniającym co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2018:
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Przyjmowanie wniosków prowadzone będzie w terminie od 16 kwietnia 2018 roku do 23 kwietnia 2018 roku.
 
Uwaga!

Wnioski należy składać na działania:
  • które jeszcze się nie rozpoczęły,
  • które rozpoczną się nie wcześniej niż 7 maja 2018 roku,
  • które rozpoczną się nie później niż 30 września 2018 roku.
Wnioski należy składać w sekretariacie PUP Człuchów, ul. Jerzego z Dąbrowy 1A lub za pośrednictwem poczty (za dostarczenie wniosku w terminie uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu, a nie datę stempla pocztowego, czy nadania przesyłki kurierem).


Nabory wniosków powtarzane będą sukcesywnie do wyczerpania środków.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, 17.04.2018


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.