Powrót

PUP Częstochowa - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 12.02.2018 roku do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)".

Nabór jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Nabór wniosków dotyczy osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy, należących do jednej z poniższych kategorii:

  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób powyżej 50. roku życia. 
W przypadku braku osób bezrobotnych spełniających powyższe kategorie, Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu będzie kierowało do pracy osoby bezrobotne należące do poniższych kategorii:
  • kobiety;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Druk wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach niniejszego projektu dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania/Pracodawcy i przedsiębiorcy/Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (RPO WSL).

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 13.02.2018


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.