Powrót

PUP Bytów - Wsparcie dla młodych - ostatni nabór

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza ostatni nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia w trybie art. 150f Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Refundacja udzielana jest na okres 12 miesięcy w wysokości ok. 2 300 zł miesięcznie. Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu bezrobotnego przez okres 24 miesięcy.

O wsparcie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszali zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Zasady kierowania osób bezrobotnych do 30 r.ż. zostały określone w Zarządzeniu nr 6/2017 Dyrektora PUP w Bytowie dostępnym na stronie Urzędu.

Prawidłowo i kompletnie wypełnione wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie bądź przesłać pocztą w terminie do 31.10.2017 r.

Szczegółowe informacje:

Jolanta Kruze, PUP w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 6, pok. nr 7, tel. 59 823 41 35,

Izabela Taukin, PUP w Bytowie Filia w Miastku, ul. Sikorskiego 1, pok. nr 17, tel. 59 857 06 10.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, 12.10.2017


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.