Powrót

PUP Będzin - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta do wysokości 25 000 zł.

Nabór wniosków będzie trwał od 9.10.2017 r. do 23.10.2017 r.  

Do wykonywania pracy na utworzonych w ramach przyznanych refundacji stanowiskach pracy kierowane będą osoby, dla których ustalono profil pomocy II.

Wnioski oraz regulamin są dostępne w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 207 oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Wniosek o refundację winien być wypełniony w sposób czytelny. Niedopuszczalne jest: modyfikowanie, usuwanie elementów wniosku oraz ingerencja w układ stron.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, 12.10.2017


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.