Powrót

Pracodawco, szykuj się na zmiany!

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-01-02

Nowy rok niesie zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy i umów-zleceń. Sprawdź przepisy, które zaczynają obowiązywać od stycznia.

Waloryzacja minimalnego wynagrodzenia

Jak co roku, 1 stycznia zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 r. minimalna krajowa wzrosła do 2000 zł. Dla pracodawców, którzy wypłacają wynagrodzenie minimalne, oznacza to wzrost wypłat dla pracowników oraz, co za tym idzie, wzrost składek.

Od nowego roku przestają obowiązywać również przepis mówiący o możliwości wypłaty 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, bez względu na staż pracy, dla wszystkich będzie jednakowa.

Minimalna stawka godzinowa

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, która reguluje wyżej opisane przepisy, została poszerzona również o informacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia. Od stycznia zleceniobiorcy mają otrzymywać minimum 13 zł brutto za godzinę pracy.

Na zleceniodawcę nakłada to nie tylko obowiązek podwyższenia wynagrodzenia, ale również konieczność ewidencjonowania godzin pracy.

Odwołanie od wypowiedzenia

Nowy rok niesie również zmiany w składaniu odwołań od wypowiedzenia umowy. Do końca roku 2016 Kodeks pracy dawał pracownikowi 7 dni na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. W związku z sygnałami, że termin ten był zbyt krótki na prawidłowe sformułowanie pozwu, został on wydłużony do 21 dni.

Świadectwo pracy

Przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zakładowego stażu pracy, pomimo trwania zatrudniania u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy zawartej na okres próbny lub na czas określony, są obciążające dla zatrudniającego. Stąd propozycja zwolnienia go z takiego obowiązku, jeśli w ciągu kolejnych 7 dni zamierza zatrudnić pracownika ponownie.

Przepis mówiący o obowiązku wydania świadectw pracy na wniosek pracownika pozostanie w mocy prawa.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.