Powrót

Poradnictwo zawodowe

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-06-28

Potrzebujesz pomocy w wyborze zawodu? Zastanawiasz się nad przekwalifikowaniem? Skorzystaj z pomocy profesjonalisty!

Poradnictwo zawodowe to jedna z usług urzędu pracy. Świadczona jest bezpłatnie w formie porady indywidualnej lub grupowej. Wystarczy, że zarejestrujesz się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Jeśli nie chcesz się rejestrować, skorzystaj z pomocy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w wojewódzkim urzędzie pracy. Z usług Centrum mogą korzystać wszystkie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie zaś mogą zwrócić się o pomoc do OHP.

Korzyści płynące ze skorzystania z poradnictwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu informacji o rynku pracy, zawodach, możliwościach szkoleń i kształcenia. Przy pomocy standaryzowanych metod, badając kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia zawodowe, doradca udzieli porad dotyczących wyboru zawodu czy zmiany kwalifikacji. Specjalista może skierować na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu. Reasumując, korzystając z usług poradnictwa, uzyskasz pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. Poradnictwo zawodowe przygotowuje do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, informuje o umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. W ramach poradnictwa są także prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Pracodawcy również mogą skorzystać z poradnictwa zawodowego. Specjaliści pomogą mu w doborze kandydatów do pracy, wesprą rozwój zawodowy.

Usługa poradnictwa zawodowego w urzędach pracy oraz ośrodkach OHP jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych i co ważne, bezpłatna.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.