Powrót

Pomoc dla przedsiębiorców w uregulowaniu zaległych składek do ZUS

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-07-05

Przedsiębiorco, masz zaległości w składkach do ZUS? Sprawdź, jak Zakład może Ci pomóc!

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, którzy mają problemy finansowe i nie są w stanie opłacać składek lub zalegają z płatnościami, mogą wystąpić o pomoc publiczną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może udzielić ulgi w spłacie należności lub umorzyć płatność.

Rozłożenie na raty

Jeśli w odpowiedzi na Twój wniosek ZUS rozłoży należności na raty, nie będzie prowadzona egzekucja tych należności, a w przypadku gdy postępowanie zostało już wszczęte, po podpisaniu umowy zostanie zawieszone. Nie będzie trzeba również płacić odsetek za zwłokę od dnia następującego po dniu złożenia wniosku. Trzeba będzie jedynie uiścić opłatę prolongacyjną w wysokości 50-proc. stawki odsetek za zwłokę.

Odroczenie terminu płatności składek

Zakład może także odroczyć termin płatności składek. Odroczeniu podlegają zarówno składki bieżące jak i przyszłe. W przypadku tej ulgi, ZUS również nie będzie prowadził egzekucji należności oraz nie trzeba będzie płacić odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Uldze podlegają ubezpieczenia społeczne – oprócz chorobowej, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, a także inne należności, tj. koszty upomnienia, opłata dodatkowa.

Umorzenie należności

W przypadku, gdy ściągnięcie należności jest całkowicie niemożliwe lub przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej, Zakład może umorzyć należności w całości bądź części.

Umorzeniu podlegają te same składki jak w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty. Składka chorobowa również nie może zostać umorzona.

Pierwszym etapem ubiegania się o pomoc jest złożenie wniosku. Przy czym należy mieć na uwadze, że samo wnioskowanie nie oznacza zawieszenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Dopiero podpisanie umowy o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności skutkuje niewszczynaniem lub zawieszeniem trwającego postępowania egzekucyjnego.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://www.zus.pl/pliki/poradniki/Broszura_Poradnik_dla_niezatrudniajacych.pdf


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.