Powrót

Czynniki, które wpływają na dłuższy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-01-03

Zastanawiasz się, na jaki okres zostanie Ci przyznane prawo do zasiłku? Ma na to wpływ kilka czynników. Sprawdź, kiedy zasiłek może zostać przyznany na rok albo i dłużej!

Na ogół prawo do zasiłku przyznawane jest na 180 dni. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia kilka przypadków, kiedy prawo do zasiłku dla bezrobotnych może zostać przyznane na  rok lub kiedy okres pobierania świadczenia ulega wydłużeniu. Co więc wpływa na określenie czasu, przez który urząd będzie wypłacał świadczenie?

 

Wiek i staż pracy

 

Ustalając okres, przez który będzie przysługiwał zasiłek dla osób bezrobotnych, urząd bierze pod uwagę wiek zarejestrowanej osoby. Jeśli uprawniony do zasiłku ma ukończone 50 lat, ma szanse na pobieranie zasiłku przez rok. Musi jednak spełniać jeszcze jeden warunek. Powinien posiadać co najmniej 20-letni staż pracy.

 

Aby zasiłek dla bezrobotnych przysługiwał przez rok, muszą być spełnione oba kryteria jednocześnie.

 

Miejsce zamieszkania ma znaczenie

 

Kolejnym czynnik, decydujący o okresie przysługiwania zasiłku, to miejsce zamieszkania. Zgodnie z przepisami, osoby mieszkające w okresie pobierania zasiłku w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do świadczenia przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, będą otrzymywały pieniądze przez rok. 

 

Zmiana adresu zamieszkania w trakcie pobierania zasiłku nie wpłynie na skrócenie okresu wypłaty świadczenia.

 

Nieletni na wychowaniu

 

Zasiłek dla bezrobotnych przez rok przysługuje również osobom samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 15. roku życia oraz małżonkom, którzy są bezrobotni, a jedno z nich otrzymało prawo do zasiłku po ustaniu prawa do świadczenia przez drugie.

Kobiety, które urodzą w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po zakończeniu jego pobierania, mogą liczyć na wydłużenie okresu pobierania świadczenia. Wpłata świadczenia wydłuża się o czas, przez który, zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych nie ulegnie wydłużeniu w przypadku, gdy w trakcie pobierania świadczenia bezrobotny ukończy 50 lat i będzie spełniał już warunki uzyskania zasiłku na 365 dni.  W tym przypadku liczy się sytuacja bezrobotnego na dzień przyznawania prawa do zasiłku. Inaczej kształtują się prawa samotnych rodziców. Jeśli w trakcie pobierania zasiłku, rodzic zostanie sam z dzieckiem, przysługuje mu prawo do wydłużenia okresu pobierania świadczenia dla bezrobotnych. 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 


Zobacz podobne artykuły:

 • Powody, przez które najprawdopodobniej nie dostaniesz zasiłku
  Przedstawiamy najczęstsze przyczyny odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Sprawdź, kiedy wypłata wynagrodzenia nie wpłynie na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Kary z urzędu pracy
  Nie tylko wyrejestrowanie na pewien czas, ale również obowiązek zwrotu poniesionych przez urząd kosztów, a nawet kary grzywny – to grozi osobom, które nie stosują się do regulaminu urzędu pracy!

 • Nieobecności, które moją znaczenie przy bonie na zasiedlenie
  Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

 • Okresy wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych
  Zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź uzależniona jest od sumy Twoich okresów uprawniających do zasiłku. Sprawdź, w jakiej wysokości świadczenie otrzymasz!

 • Obowiązki zarejestrowanej osoby bezrobotnej
  Planujesz rejestrację w urzędzie pracy? Sprawdź, jakie obowiązki wiążą się z utrzymaniem statusu!

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Kiedy przedsiębiorca nie otrzyma bonu na zasiedlenie
  Forma wparcia, która cieszy się dużą popularnością w urzędach pracy. Pozwala zwiększyć obszar poszukiwania pracy na teren całej Polski, a nawet zagranicy. Dostępna również dla osób planujących własny biznes. Jednak, nie dla wszystkich przedsiębiorców!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.