Powrót

Czynniki, które wpływają na dłuższy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-01-03

Zastanawiasz się, na jaki okres zostanie Ci przyznane prawo do zasiłku? Ma na to wpływ kilka czynników. Sprawdź, kiedy zasiłek może zostać przyznany na rok albo i dłużej!

Na ogół prawo do zasiłku przyznawane jest na 180 dni. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia kilka przypadków, kiedy prawo do zasiłku dla bezrobotnych może zostać przyznane na  rok lub kiedy okres pobierania świadczenia ulega wydłużeniu. Co więc wpływa na określenie czasu, przez który urząd będzie wypłacał świadczenie?

 

Wiek i staż pracy

 

Ustalając okres, przez który będzie przysługiwał zasiłek dla osób bezrobotnych, urząd bierze pod uwagę wiek zarejestrowanej osoby. Jeśli uprawniony do zasiłku ma ukończone 50 lat, ma szanse na pobieranie zasiłku przez rok. Musi jednak spełniać jeszcze jeden warunek. Powinien posiadać co najmniej 20-letni staż pracy.

 

Aby zasiłek dla bezrobotnych przysługiwał przez rok, muszą być spełnione oba kryteria jednocześnie.

 

Miejsce zamieszkania ma znaczenie

 

Kolejnym czynnik, decydujący o okresie przysługiwania zasiłku, to miejsce zamieszkania. Zgodnie z przepisami, osoby mieszkające w okresie pobierania zasiłku w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do świadczenia przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, będą otrzymywały pieniądze przez rok. 

 

Zmiana adresu zamieszkania w trakcie pobierania zasiłku nie wpłynie na skrócenie okresu wypłaty świadczenia.

 

Nieletni na wychowaniu

 

Zasiłek dla bezrobotnych przez rok przysługuje również osobom samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 15. roku życia oraz małżonkom, którzy są bezrobotni, a jedno z nich otrzymało prawo do zasiłku po ustaniu prawa do świadczenia przez drugie.

Kobiety, które urodzą w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po zakończeniu jego pobierania, mogą liczyć na wydłużenie okresu pobierania świadczenia. Wpłata świadczenia wydłuża się o czas, przez który, zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych nie ulegnie wydłużeniu w przypadku, gdy w trakcie pobierania świadczenia bezrobotny ukończy 50 lat i będzie spełniał już warunki uzyskania zasiłku na 365 dni.  W tym przypadku liczy się sytuacja bezrobotnego na dzień przyznawania prawa do zasiłku. Inaczej kształtują się prawa samotnych rodziców. Jeśli w trakcie pobierania zasiłku, rodzic zostanie sam z dzieckiem, przysługuje mu prawo do wydłużenia okresu pobierania świadczenia dla bezrobotnych. 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 


Zobacz podobne artykuły:

 • Kiedy nie stracisz statusu osoby bezrobotnej pomimo odmowy przyjęcia oferty pracy?
  Zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna oprócz praw, ma także obowiązki. Jednym z nich jest przyjmowanie skierowań do pracy. Konkretnie są to skierowania na rozmowy kwalifikacyjne, a nie stricte do pracy.

 • Praktyki absolwenckie
  Sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego

 • Mity dotyczące urzędu pracy
  Obalamy mity dotyczące urzędu pracy. Sprawdź, czy dobrze myślisz!

 • Planujesz rejestrację w urzędzie pracy i jesteś w ciąży
  Rejestracja w urzędzie pracy ciężarnej

 • Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy
  Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna, należy być zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia. Czy zatem ciąża uniemożliwia rejestrację w urzędzie pracy?

 • Zasiłek dla bezrobotnych w 2018 r. – komu przysługuje i w jakiej wysokości
  Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do zasiłku oraz w jakiej wysokości jest wypłacany w tym roku!

 • Rejestracja w urzędzie pracy – procedury
  Planujesz rejestrację w urzędzie pracy? Sprawdź, czy możesz uzyskać status osoby bezrobotnej oraz jak się zarejestrować!

 • Na co powinien zwrócić uwagę bezrobotny podczas rejestracji
  Bezrobotny rejestrując się w urzędzie pracy, otrzymuje informację o prawach i obowiązkach. Informacji jest wiele, są pisane małym drukiem, więc zdarza się, że klienci nie przykładają do tego tekstu większej uwagi. W efekcie tracą status bezrobotnego, a tłumaczenie się nieznajomością przepisów w tym wypadku nie pomaga.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.