Powrót

Czynniki, które wpływają na dłuższy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-01-03

Zastanawiasz się, na jaki okres zostanie Ci przyznane prawo do zasiłku? Ma na to wpływ kilka czynników. Sprawdź, kiedy zasiłek może zostać przyznany na rok albo i dłużej!

Na ogół prawo do zasiłku przyznawane jest na 180 dni. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia kilka przypadków, kiedy prawo do zasiłku dla bezrobotnych może zostać przyznane na  rok lub kiedy okres pobierania świadczenia ulega wydłużeniu. Co więc wpływa na określenie czasu, przez który urząd będzie wypłacał świadczenie?

 

Wiek i staż pracy

 

Ustalając okres, przez który będzie przysługiwał zasiłek dla osób bezrobotnych, urząd bierze pod uwagę wiek zarejestrowanej osoby. Jeśli uprawniony do zasiłku ma ukończone 50 lat, ma szanse na pobieranie zasiłku przez rok. Musi jednak spełniać jeszcze jeden warunek. Powinien posiadać co najmniej 20-letni staż pracy.

 

Aby zasiłek dla bezrobotnych przysługiwał przez rok, muszą być spełnione oba kryteria jednocześnie.

 

Miejsce zamieszkania ma znaczenie

 

Kolejnym czynnik, decydujący o okresie przysługiwania zasiłku, to miejsce zamieszkania. Zgodnie z przepisami, osoby mieszkające w okresie pobierania zasiłku w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do świadczenia przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, będą otrzymywały pieniądze przez rok. 

 

Zmiana adresu zamieszkania w trakcie pobierania zasiłku nie wpłynie na skrócenie okresu wypłaty świadczenia.

 

Nieletni na wychowaniu

 

Zasiłek dla bezrobotnych przez rok przysługuje również osobom samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 15. roku życia oraz małżonkom, którzy są bezrobotni, a jedno z nich otrzymało prawo do zasiłku po ustaniu prawa do świadczenia przez drugie.

Kobiety, które urodzą w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po zakończeniu jego pobierania, mogą liczyć na wydłużenie okresu pobierania świadczenia. Wpłata świadczenia wydłuża się o czas, przez który, zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych nie ulegnie wydłużeniu w przypadku, gdy w trakcie pobierania świadczenia bezrobotny ukończy 50 lat i będzie spełniał już warunki uzyskania zasiłku na 365 dni.  W tym przypadku liczy się sytuacja bezrobotnego na dzień przyznawania prawa do zasiłku. Inaczej kształtują się prawa samotnych rodziców. Jeśli w trakcie pobierania zasiłku, rodzic zostanie sam z dzieckiem, przysługuje mu prawo do wydłużenia okresu pobierania świadczenia dla bezrobotnych. 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 


Zobacz podobne artykuły:

 • Od 2019 roku staż na nowych zasadach
  W mediach głośno o rewolucji w urzędach pracy, którą ma wprowadzić nowelizacja przepisów. Jedna ze zmian ma dotyczyć m.in. staży. Jakie zmiany czekają stażystów i pracodawców?

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Prawa matki zarejestrowanej w urzędzie pracy
  Sprawdź, czy zarejestrowana w urzędzie pracy matka, opiekująca się dzieckiem, ma prawo odmówić przyjęcia oferty pracy!

 • Wyższe świadczenia z urzędu pracy
  1 czerwca waloryzowane są świadczenia wypłacane przez urząd pracy: zasiłki, stypendia i dodatki. W ciągu kilku ostatnich lat wysokość świadczeń pozostawała bez zmian. W tym roku bezrobotni mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sprawdź, ile będzie wynosił zasiłek!

 • Nieobecności, które moją znaczenie przy bonie na zasiedlenie
  Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

 • Kiedy nie stracisz statusu osoby bezrobotnej pomimo odmowy przyjęcia oferty pracy?
  Zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna oprócz praw, ma także obowiązki. Jednym z nich jest przyjmowanie skierowań do pracy. Konkretnie są to skierowania na rozmowy kwalifikacyjne, a nie stricte do pracy.

 • Praktyki absolwenckie
  Sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego

 • Mity dotyczące urzędu pracy
  Obalamy mity dotyczące urzędu pracy. Sprawdź, czy dobrze myślisz!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.