Powrót

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-08-23

Telefonicznie, mailowo a może smsem – w jaki sposób pracodawca może skrócić Twój wypoczynek i czy ma do tego prawo? Przeczytaj koniecznie, zanim udasz się na wymarzone wakacje!

Pracodawcy, zgodnie z przepisami prawa pracy, przysługuje możliwość cofnięcia zaplanowanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub zakończenia go we wcześniejszym terminie poprzez odwołanie. Aby jednak móc to zrobić, pracodawca potrzebuje konkretnej przesłanki ponieważ prawo do odwołania przysługuje tylko w wyjątkowych okolicznościach. Równolegle powinny być spełnione dwa warunki: obecność pracownika w pracy powinna być niezbędna oraz powinny wystąpić okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania urlopu.

Przykład: jeśli odwołanie następuje z powodu choroby osoby, która miała zastępować urlopowicza np. przy fakturowaniu – postępowanie jest zgodne z przepisami. Odwołanie z powodu zaplanowanego wcześniej urlopu zastępcy – nie.

Sposoby odwołania z urlopu

Przepisy wprost nie określają dopuszczalnych sposobów odwołania z urlopu. Dlatego odwołanie może nastąpić w formie kontaktu telefonicznego, mailem, listem, a nawet smsem. Przy czym w przypadku wiadomości tekstowej, sam raport o doręczeniu nie jest wiarygodnym potwierdzeniem, że pracownik zapoznał się z wysłaną informacją.

Odwołanie powinno nastąpić z takim wyprzedzeniem, aby pracownik był w stanie wykonać polecenie i stawić się w pracy w wyznaczonym terminie.

Zastosować się do odwołania z urlopu czy nie

Bez względu na to, czy pracownik zgadza się z przesłankami odwołania, czy nie, zobowiązany jest zakończyć wypoczynek i zgłosić się w wyznaczonym terminie do pracy. Odmowa daje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub ukarania karą porządkową.

Nie oznacza to jednak, że w przypadku niesłusznego odwołania, pracownik nie może dochodzić swoich praw. Może to zrobić na drodze sądowej.

Za odwołanie, nawet uzasadnione, przysługuje pracownikowi rekompensata – zwrot kosztów związanych z odwołanym urlopem: wykupionej wycieczki, zakwaterowania, biletów. Dodatkowo, jeśli pracownik zmuszony był do nieplanowanego noclegu lub zmiany środka transportu z powodu powrotu, pracodawca będzie zobowiązany pokryć również te koszty.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.