Powrót

Ochrona przedemerytalna

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-10-18

Kodeks pracy chroni przed zwolnieniem pracowników, którym do uzyskania wieku emerytalnego pozostało kilka lat. Sprawdź, jak ustalić okres ochronny po zmianie wieku emerytalnego!

Przepisy prawa pracy zapewniają ochronę zatrudnienia osobom, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mniej niż 4 lata, pod warunkiem, że z osiągnięciem tego wieku ich okres zatrudnienia będzie umożliwiał uzyskanie prawa do emerytury. Należy podkreślić, że ochrona dotyczy jedynie zatrudnionych na etacie – bez względu na jego wymiar.

 

Jak prawidłowo określić termin objęcia ochroną po nowelizacji przepisów

 

Przy ustalaniu okresu ochronnego wszelkie obliczenia będą oscylowały wokół daty 1 października 2017 r., terminu wejścia w życie nowelizacji Ustawy o emeryturach i rentach. W przypadku osób, które w dniu wejścia nowelizacji objęte były ochroną przedemerytalną, ochrona przed zwolnieniem będzie obowiązywała do osiągnięcia wieku emerytalnego, określonego według przepisów obowiązujących przed nowelizacją.

 

Jeśli pracownik w dniu 1 października 2017 r. nie był jeszcze objęty ochroną przedemerytalną, ale wiek emerytalny właściwy dla nowelizacji osiągnie w ciągu najbliższych 4 lat – do 1 października 2021 r., od października zostanie objęty ochroną przed zwolnieniem.

 

Osoby, które wiek emerytalny osiągną po 1 października 2021 r. ochronę przed zwolnieniem uzyskają na 4 lata przed ukończeniem 60. roku życia – w przypadku kobiet i 65. roku życia – w przypadku mężczyzn.

 

Ochrona przedemerytalna nie przysługuje…

 

Ochrona przedemerytalna nie dotyczy osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Prawo do ochrony nie obowiązuje również w przypadku, gdy pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Z ochrony nie skorzysta również pracownik, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje niecałe 4 lata, ale z jego osiągnięciem nie będzie posiadał okresu pracy uprawniającego do emerytury.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.