Powrót

Nowe przepisy dotyczące umów-zleceń

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-12-14

Co roku nowelizowane są przepisy dotyczące umów-zleceń. W ubiegłym roku zmieniły się zasady odprowadzania składek. Sprawdź, jakie zmiany niesie nowy rok.

W celu przeciwdziałania nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz ochrony osób, które otrzymują wynagrodzenie na najniższym poziomie – 1,36 mln osób otrzymało w 2014 r. wynagrodzenie brutto nieprzekraczające płacy minimalnej - rząd pochylił się nad zmianą Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowelizacja wnosi minimalną stawkę wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenie.

Dla kogo minimalna stawka godzinowa

Przepisy będą miały zastosowanie do umów-zleceń oraz umów, które nie są uregulowane innymi przepisami i stosuje się wobec nich odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego). Stawka godzinowa ma dotyczyć samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm – nie zatrudniają pracowników.

O minimalną stawkę godzinową nie mogą upominać się osoby, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy oraz przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne. Pracujący na podstawie umów opiekuńczych, np. zawieranych w ramach prowadzenia rodzinnego domu pomocy, umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej czy opieki nad grupą osób podczas wycieczek trwających dłużej niż jeden dzień również nie otrzymają minimalnej stawki godzinowej. Ustawodawca nie nałożył obowiązku stosowania nowo wprowadzonych przepisów w stosunku do tych pracowników.

Minimalna stawka także z waloryzacją

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest zintegrowana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że wzrost minimalnej krajowej jest równoznaczny ze wzrostem stawki godzinowej. W związku z czym, ustalona stawka 12 zł za godzinę nie wejdzie w życie, ponieważ została ustalona dla obecnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Przepisy o stawce godzinowej wchodzą w życie 1 stycznia, wówczas nastąpi wzrost minimalnego wynagrodzenia do 2000 zł i wysokość stawki godzinowej wzrośnie do 13 zł.

Do kogo po pomoc

Kontrola nad przestrzeganiem przepisów została przyznana Państwowej Inspekcji Pracy. Dotychczas Inspekcja nie zajmowała się przepisami dotyczących umów cywilnoprawnych, od nowego roku , w przypadku nierespektowania przepisów związanych z wynagrodzeniem przez zleceniodawcę będzie można zwrócić się do Inspekcji o pomoc. Naruszenie przepisów podlega karze od 1000 do 30 000 zł.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/minimalna-stawka-godzinowa/pytania-i-odpowiedzi/

 


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.