Powrót

Nagroda jubileuszowa

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-07-04

Twoja premia za sumienną i długoletnią pracę. Sprawdź, kto ma do niej prawo!

Odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące nagrody jubileuszowej należy szukać m.in. w Ustawie o służbie cywilnej, Ustawie o pracownikach samorządowych, Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, Ustawie o pracownikach urzędów państwowych oraz Karcie nauczyciela. Dodatkowo, na podstawie rozporządzeń, do wspomnianej nagrody mają prawo osoby zatrudnione w instytucjach kultury, pracownicy bibliotek oraz górnicy. W przypadku innych zawodów pracodawcy mają prawo wprowadzać własne postanowienia w zakresie przyznawania nagrody. Powinny one zostać uwzględnione w wewnętrznych regulaminach wynagradzania. Przepisy dotyczącej tej nagrody nie są regulowane w Kodeksie pracy, co oznacza, że zatrudnienie na etacie nie jest jednoznaczne z uzyskaniem nagrody.

Wysokość nagrody jubileuszowej

Wysokość omawianej gratyfikacji uzależniona jest od stażu pracy i grupy zawodowej, a podstawą obliczenia nagrody jest wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej nabycia.

Obliczając staż pracy, należy uwzględnić wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie oraz okresy pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Nie uwzględnia się jednak okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dla osób pracujących w służbie cywilnej nagroda przysługuje w wysokości:

  • 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy,
  • 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy,
  • 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy,
  • 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy,
  • 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy,
  • 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy.

W sytuacji, gdy w dniu wypłaty nagrody pensja przysługująca pracownikowi jest większa od tej, która przysługiwała mu w dniu nabycia prawa do niej, nagrodę oblicza się od wyższej kwoty.

Niedopuszczalne jest rozróżnianie okresów zatrudnienia w zakładach państwowych i prywatnych.

Szczegółowe informacje na temat nagrody jubileuszowej można uzyskać w Państwowej Inspekcji Pracy.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.