Powrót

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 roku

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-11-13

Do końca roku pozostało niewiele czasu. Twoja umowa się kończy, a masz niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Podpowiadamy, w jaki sposób obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop!

Ustalenie wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wbrew pozorom nie jest aż takie trudne. Wystarczy kilka równań i  wysokość świadczenia będzie znana.

 

Na początek oblicz wysokość dniówki

 

Obliczając wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, na początku trzeba obliczyć wysokość wynagrodzenia za jeden dzień. Do tego niezbędny będzie współczynnik ekwiwalentu, który ustalany jest w każdym roku kalendarzowym. W celu jego obliczenia należy od liczby dni w danym roku odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, np. Nowy Rok, Święto Pracy, wynikających z 5-dniowego tygodnia pracy. Następnie otrzymany wynik podzielić przez 12. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość współczynnika należy proporcjonalnie obniżyć do jego czasu pracy.

 

W przypadku pracownika na pełnym etacie, współczynnik urlopowy w tym roku wynosi 20,83 [365 dni - 117 (53 niedziele + 52 soboty + 10 dni świątecznych) = 250, a potem 250 : 12 = 20,83].

 

Mając ustalony współczynnik, dzielimy kwotę miesięcznego wynagrodzenia przez niego, co daje nam wynagrodzenie za jeden dzień.

 

2000 zł – podstawa ekwiwalentu: 20,83 – współczynnik urlopowy na pełnym etacie = 96,02 zł

 

Teraz sprawdź zarobki za godzinę

 

Następnie obliczamy wysokość wynagrodzenia za 1 godzinę. W tym celu uzyskaną wcześniej kwotę wynagrodzenia za 1 dzień dzielimy przez 8 godzin pracy.

 

96,02 zł: 8 godzin = 12 zł

 

Sprawdź, ile dni urlopu pozostało do wykorzystania

 

Przedostatnim krokiem jest ustalenie, ile dni urlopowych pozostało do wykorzystania. Liczbę niewykorzystanych dni urlopowych przeliczamy na godziny.

 

Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 

Więc, ile pieniędzy przysługuje?

 

Trzeba pomnożyć uzyskaną liczbę godzin przysługującego urlopu przez kwotę wynagrodzenia za  godzinę pracy. Otrzymany wynik to  kwota należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

12 x 48 godzin (6 dni po 8 godzin pracy) = 576 zł

 

Do ustalenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zaliczane są również inne składowe, np. stała premia.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.