Powrót

Dofinansowanie zatrudnienia z urzędu pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-04-09

Pracodawco, potrzebujesz dofinansowania do zatrudnienia nowego pracownika? Sprawdź ofertę urzędu pracy i wybierz dofinansowanie najkorzystniejsze dla Twojej firmy!

Urzędy pracy oferują szeroki wachlarz form wsparcia. Nietrudno pogubić się w gąszczu przepisów. Dlatego przedstawiamy podstawowe elementy, które wyróżniają kilka z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy.

 

  Staż Prace interwencyjne Roboty publiczne Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika 50+ Bon zatrudnieniowy
Strony umowy/umów pracodawca /organizator stażu – urząd pracy pracodawca – urząd pracy – bezrobotny /pracownik pracodawca – urząd pracy – bezrobotny /pracownik pracodawca – urząd pracy – bezrobotny /pracownik pracodawca – urząd pracy – bezrobotny /pracownik
Okres trwania umowy dla osób do 30. roku życia do 12 miesięcy,
pozostałe osoby bezrobotne do 6 miesięcy + deklaracja zatrudnienia
do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat + utrzymanie zatrudnienia przez 3 lub 6 miesięcy do 6 lub do 12 miesięcy 12 lub 24 miesiące + utrzymanie zatrudnienia przez 6 lub 12 miesięcy 18 miesięcy
Wynagrodzenie stypendium stażowe
997,40 zł
co najmniej minimalne (2100 zł) w przypadku pełnego wymiaru czasu pracy co najmniej minimalne (2100 zł) co najmniej minimalne (2100 zł) co najmniej minimalne (2100 zł)
Refundacja dla pracodawcy stypendium stażowe wypłaca urząd pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne do kwoty zasiłku, 50 proc lub 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za co drugi miesiąc części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za co drugi miesiąc nie mniej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku
Prawo do płatnego urlopu 2 dni wolne za każde 30 dni odbytego stażu tak,
liczba dni urlopowych uzależniona od stażu pracy
tak,
liczba dni urlopowych uzależniona od stażu pracy
tak,
liczba dni urlopowych uzależniona od stażu pracy
tak,
liczba dni urlopowych uzależniona od stażu pracy
Składki do ZUS tak tak tak tak tak
Płatne zwolnienia lekarskie za okres zwolnienia lekarskiego stypendium nie ulega pomniejszeniu tak tak tak tak
Wypowiedzenie umowy brak okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zatrudnienia u pracodawcy okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zatrudnienia u pracodawcy okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zatrudnienia u pracodawcy okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zatrudnienia u pracodawcy
Podstawa prawna Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
Kodeks pracy Kodeks pracy Kodeks pracy Kodeks pracy

 

Tylko w przypadku stażu osoba bezrobotna figuruje nadal w rejestrze urzędu pracy. Pozostałe formy wiążą się z wyrejestrowaniem z urzędu i uzyskaniem statusu pracownika, a obowiązującym aktem prawnym przestaje być Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a zaczyna Kodeks pracy.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Zobacz podobne artykuły:

 • Kiedy nie stracisz statusu osoby bezrobotnej pomimo odmowy przyjęcia oferty pracy?
  Zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna oprócz praw, ma także obowiązki. Jednym z nich jest przyjmowanie skierowań do pracy. Konkretnie są to skierowania na rozmowy kwalifikacyjne, a nie stricte do pracy.

 • Czy jestem ubezpieczony?
  Sprawdź, kiedy możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej!

 • Zatrudnianie osób pozbawionych wolności
  Na rynku pracy coraz trudniej o pracowników. Pracodawcy poszerzają więc krąg poszukiwań kandydatów do pracy. Coraz częściej upominają się też o osoby pozbawione wolności. Sprawdź, jak wygląda zatrudnienie osób skazanych i jakie korzyści z tego płyną!

 • Praktyki absolwenckie
  Sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego

 • Potrącenia z wynagrodzenia
  Wzrost minimalnego wynagrodzenia skutkuje zmianą wysokości potrąceń. Sprawdź, ile można potrącić z umowy o pracę, ile z emerytury, a ile z umów cywilnoprawnych.

 • Mity dotyczące urzędu pracy
  Obalamy mity dotyczące urzędu pracy. Sprawdź, czy dobrze myślisz!

 • Dofinansowanie działalności gospodarczej z urzędu pracy
  Myślisz o założeniu firmy? Chcesz otrzymać dotację na ten cel? Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać, żeby uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy oraz kiedy urząd może odmówić przyznania dotacji!

 • Wsparcie z urzędu pracy osób samotnie wychowujących dziecko
  Samotnie wychowujesz dziecko? Sprawdź, na jakie wsparcie z urzędu pracy możesz liczyć!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.