Powrót

Dofinansowanie zatrudnienia z urzędu pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-04-09

Pracodawco, potrzebujesz dofinansowania do zatrudnienia nowego pracownika? Sprawdź ofertę urzędu pracy i wybierz dofinansowanie najkorzystniejsze dla Twojej firmy!

Urzędy pracy oferują szeroki wachlarz form wsparcia. Nietrudno pogubić się w gąszczu przepisów. Dlatego przedstawiamy podstawowe elementy, które wyróżniają kilka z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy.

 

  Staż Prace interwencyjne Roboty publiczne Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika 50+ Bon zatrudnieniowy
Strony umowy/umów pracodawca /organizator stażu – urząd pracy pracodawca – urząd pracy – bezrobotny /pracownik pracodawca – urząd pracy – bezrobotny /pracownik pracodawca – urząd pracy – bezrobotny /pracownik pracodawca – urząd pracy – bezrobotny /pracownik
Okres trwania umowy dla osób do 30. roku życia do 12 miesięcy,
pozostałe osoby bezrobotne do 6 miesięcy + deklaracja zatrudnienia
do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat + utrzymanie zatrudnienia przez 3 lub 6 miesięcy do 6 lub do 12 miesięcy 12 lub 24 miesiące + utrzymanie zatrudnienia przez 6 lub 12 miesięcy 18 miesięcy
Wynagrodzenie stypendium stażowe
997,40 zł
co najmniej minimalne (2100 zł) w przypadku pełnego wymiaru czasu pracy co najmniej minimalne (2100 zł) co najmniej minimalne (2100 zł) co najmniej minimalne (2100 zł)
Refundacja dla pracodawcy stypendium stażowe wypłaca urząd pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne do kwoty zasiłku, 50 proc lub 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za co drugi miesiąc części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za co drugi miesiąc nie mniej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku
Prawo do płatnego urlopu 2 dni wolne za każde 30 dni odbytego stażu tak,
liczba dni urlopowych uzależniona od stażu pracy
tak,
liczba dni urlopowych uzależniona od stażu pracy
tak,
liczba dni urlopowych uzależniona od stażu pracy
tak,
liczba dni urlopowych uzależniona od stażu pracy
Składki do ZUS tak tak tak tak tak
Płatne zwolnienia lekarskie za okres zwolnienia lekarskiego stypendium nie ulega pomniejszeniu tak tak tak tak
Wypowiedzenie umowy brak okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zatrudnienia u pracodawcy okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zatrudnienia u pracodawcy okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zatrudnienia u pracodawcy okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zatrudnienia u pracodawcy
Podstawa prawna Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
Kodeks pracy Kodeks pracy Kodeks pracy Kodeks pracy

 

Tylko w przypadku stażu osoba bezrobotna figuruje nadal w rejestrze urzędu pracy. Pozostałe formy wiążą się z wyrejestrowaniem z urzędu i uzyskaniem statusu pracownika, a obowiązującym aktem prawnym przestaje być Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a zaczyna Kodeks pracy.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Zobacz podobne artykuły:

 • Długotrwałe bezrobocie na rynku pracy
  Bezrobocie długotrwałe jest jednym z najgroźniejszych zjawisk na rynku pracy. Jak pokazują statystyki, stanowi duży odsetek wśród zarejestrowanych bezrobotnych.

 • Ranking zawodów
  Zobacz, w jakim zawodzie i w jakim regionie kraju, w ubiegłym roku, najłatwiej było znaleźć pracę!

 • Jak długo trzeba prowadzić firmę, żeby dostać wsparcie z urzędu pracy
  Planujesz rozszerzyć działalność swojej firmy? Chcesz zatrudnić dodatkowych pracowników? Sprawdź, ile musisz prowadzić działalność, aby otrzymać wsparcie z urzędu pracy!

 • Elementy składowe minimalnego wynagrodzenia
  Szacuje się, że w Polsce minimalną krajową zarabia 1,4 mln Polaków. Czym jest minimalne wynagrodzenie i co może być zaliczane do jego wysokości?

 • Dodatkowy dzień wolny od pracy
  Sprawdź, kiedy go nie dostaniesz!

 • Wyższe świadczenia z urzędu pracy
  1 czerwca waloryzowane są świadczenia wypłacane przez urząd pracy: zasiłki, stypendia i dodatki. W ciągu kilku ostatnich lat wysokość świadczeń pozostawała bez zmian. W tym roku bezrobotni mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sprawdź, ile będzie wynosił zasiłek!

 • Prawa zwalnianego pracownika
  Dostałeś wypowiedzenie? Podpowiadamy, do czego ma prawo zwalniany pracownik!

 • Jakie okresy zmniejszają urlop wypoczynkowy
  Nie było Cię w pracy? Sprawdź, jak ta nieobecność wpłynie na wymiar Twojego urlopu wypoczynkowego!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.