Powrót

Czynniki uniemożliwiające rejestrację w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-03-06

Kiedy, pomimo braku pracy, nie możesz zarejestrować się jako bezrobotny.

Rejestracja w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej wymaga spełnienia kilku warunków. Brak zatrudnienia nie oznacza, że można zarejestrować się w urzędzie i korzystać ze wsparcia. Należy pamiętać, że jednym z warunków jest zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia. Ustawa, oprócz zatrudnienia, zawiera kilka czynników zamykających drogę do urzędu.

Kontynuacja zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, nie możesz zarejestrować się w urzędzie ze statusem bezrobotnego. Nie jesteś zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie oraz pobierasz świadczenie z ZUS, które później będzie uwzględniane przy prawie do zasiłku. Tak samo jak pobieranie zasiłku chorobowego, na prawo do rejestracji wpływa świadczenie rehabilitacyjne.

Renta

Z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowa, socjalna i rodzinna – wszystkie, oprócz tej ostatniej, uniemożliwiają rejestrację w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej. W przypadku renty rodzinnej, znaczenie ma jej wysokość. Jeśli nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia (1000 zł), rejestracja jest możliwa.

Umowa do dnia porodu i zasiłek macierzyński

Kobiety, którym umowa na czas określony została przedłużona do daty porodu, pomimo braku możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, są uprawnione do pobierania zasiłku z ZUS. Jeśli pobierają takie świadczenie, nawet gdy chciałyby wcześniej skorzystać z pomocy urzędu i wrócić do pracy, nie mogą rejestrować się jako bezrobotne w urzędzie.

Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem

Zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych za osoby, które prowadziły działalność gospodarczą lub zleceniobiorcy, którzy zaprzestali aktywności zawodowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, z budżetu państwa mogą być odprowadzane składki emerytalno-rentowe. Można to nazwać swego rodzaju urlopem wychowawczym. Jeśli zdecydujesz się na taki urlop, nie możesz zarejestrować się w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej.

Nieruchomość rolna

Właściciel nieruchomości rolnej, który w praktyce nigdy nie był rolnikiem i większość życia zawodowego przepracował na etacie, w przypadku utraty zatrudnienia nie może zarejestrować się jako bezrobotny. Właściciel, posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe, nie może uzyskać statusu bezrobotnego.

Wynajmujesz mieszkanie

Przychód z tytułu wynajmu mieszkania może wpłynąć na możliwość rejestracji. Zgodnie z przepisami osoba, która uzyskuje miesięcznie przychód przekraczający połowę minimalnego wynagrodzenia – 1000 zł, nie może zarejestrować się jako bezrobotny

A jeśli to małżonek wynajmuje? Dochody z majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą do majątku wspólnego, niemniej jednak małżonkowie mają możliwość skorzystania z prawa do rozliczenia całości dochodów przez jednego z nich. Muszą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. Reasumując, w sytuacji małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, gdy nie złożono ww. oświadczenia, prawa do udziału w zysku obojga małżonków są równe, a zatem uzyskany przychód, np. z wynajmu mieszkania, powinien być podzielony na pół celem określenia, czy rejestracja jest możliwa.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Zobacz podobne artykuły:

 • Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy
  Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna, należy być zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia. Czy zatem ciąża uniemożliwia rejestrację w urzędzie pracy?

 • Zasiłek dla bezrobotnych w 2018 r. – komu przysługuje i w jakiej wysokości
  Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do zasiłku oraz w jakiej wysokości jest wypłacany w tym roku!

 • Rejestracja w urzędzie pracy – procedury
  Planujesz rejestrację w urzędzie pracy? Sprawdź, czy możesz uzyskać status osoby bezrobotnej oraz jak się zarejestrować!

 • Czynniki, które wpływają na dłuższy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  Zastanawiasz się, na jaki okres zostanie Ci przyznane prawo do zasiłku? Ma na to wpływ kilka czynników. Sprawdź, kiedy zasiłek może zostać przyznany na rok albo i dłużej!

 • Na co powinien zwrócić uwagę bezrobotny podczas rejestracji
  Bezrobotny rejestrując się w urzędzie pracy, otrzymuje informację o prawach i obowiązkach. Informacji jest wiele, są pisane małym drukiem, więc zdarza się, że klienci nie przykładają do tego tekstu większej uwagi. W efekcie tracą status bezrobotnego, a tłumaczenie się nieznajomością przepisów w tym wypadku nie pomaga.

 • Wsparcie dla opiekunów osoby niepełnosprawnej
  Opiekujesz się osobą niepełnosprawną? Chcesz wrócić do aktywności zawodowej? Sprawdź, jak urząd pracy może Ci w tym pomóc!

 • Wracam – czy jestem „osobą powracającą”?
  Marcin: Podjąłem decyzję – w przyszłym miesiącu wypowiadam umowę w Wielkiej Brytanii i od razu wracam do Polski. Czy dostanę w Polsce zasiłek dla osób bezrobotnych? – Tak, pod warunkiem, że jesteś osobą powracającą.

 • Formy wsparcia z urzędu pracy – jak wybrać korzystną
  Formy wsparcia przypisane do I profilu pomocy

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.