Powrót

Choroba bezrobotnego a obowiązki względem urzędu pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-08-16

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy, w sytuacji, gdy zachorują, powinny udać się do lekarza po zwolnienie lekarskie ZUS ZLA. Dlaczego jest to bardzo ważne w ich przypadku?

Osoby, które utraciły pracę i zarejestrowały się w urzędzie pracy jako bezrobotne, od dnia rejestracji nabyły jednocześnie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Polski, a wyjeżdżając za granicę, usługi medyczne w nagłych wypadkach są im świadczone bezpłatnie – należy mieć tylko ze sobą kartę EKUZ.

Zwolnienie lekarskie

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że zwolnienie lekarskie ZUS ZLA przysługuje tylko osobom zatrudnionym. Nie jest to jednak prawda. Osoba bezrobotna bowiem, która zachorowała, powinna udać się do lekarza, który, gdy wymaga tego sytuacja, wystawi jej zwolnienie. Bezrobotny powinien następnie o takim zwolnieniu powiadomić swój urząd pracy w ciągu 2 dni telefonicznie, a w ciągu 7 dni – należy dostarczyć je do urzędu. Może to zrobić osoba trzecia, można też zwolnienie wysłać pocztą.

Dlaczego terminowe dostarczenie ZUS ZLA jest istotne?

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem, który usprawiedliwia nieobecność bezrobotnego na obowiązkowej wizycie w PUP. Wiele osób zapomina o tym i tłumaczy swoje niestawiennictwo w określonym przez urząd terminie właśnie chorobą. Tymczasem, aby usprawiedliwienie nie zostało zakwestionowane przez urząd, wskazane jest, aby było ono potwierdzone dokumentem takim jak ZUS ZLA.

Pamiętając o tym obowiązku osoba bezrobotna może uniknąć wielu przykrych konsekwencji.

Wyrejestrowanie z urzędu

Najpoważniejszą konsekwencją nieusprawiedliwienia niestawiennictwa w wyznaczonym terminie jest wyrejestrowanie bezrobotnego na minimum 120 dni z urzędu pracy. W takiej sytuacji osoba bezrobotna ma ważne ubezpieczenie zdrowotne tylko przez 30 dni po wyrejestrowaniu, później traci zaś prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

W czasie choroby urząd może także niespodziewanie wezwać osobę bezrobotną, w  związku z pojawieniem się interesującej oferty pracy lub szkolenia. Osoba, która z powodu choroby się nie stawi na takie wezwanie i nie potwierdzi tego odpowiednim drukiem, może zostać wyrejestrowana.

Szerszych informacji na temat praw i obowiązków bezrobotnego udzielają konsultanci  Zielonej Linii, czyli infolinii urzędu pracy pod numerem  19524. Więcej zaś praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na naszym Facebooku. https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Zobacz podobne artykuły:

 • [Podsumowanie miesiąca] Wyższe zasiłki i stypendia. Urząd pracy w czerwcu podniósł stawki
  W czerwcu wzrosły kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Co ważne, podwyższeniu uległy też stypendia, np. stażowe, szkoleniowe oraz dodatki wypłacane przez urząd pracy.

 • Od 2019 roku staż na nowych zasadach
  W mediach głośno o rewolucji w urzędach pracy, którą ma wprowadzić nowelizacja przepisów. Jedna ze zmian ma dotyczyć m.in. staży. Jakie zmiany czekają stażystów i pracodawców?

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Prawa matki zarejestrowanej w urzędzie pracy
  Sprawdź, czy zarejestrowana w urzędzie pracy matka, opiekująca się dzieckiem, ma prawo odmówić przyjęcia oferty pracy!

 • Nieobecności, które moją znaczenie przy bonie na zasiedlenie
  Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

 • W majówkę najlepiej się wyśpij!
  Często ignorowany, okradany przez inne czynności, to właśnie sen jest podstawą regeneracji naszego organizmu. To on decyduje o naszej kreatywności, produktywności i samopoczuciu. Szukasz idealnego resetu po pracy? Najpierw się wyśpij!

 • Kiedy nie stracisz statusu osoby bezrobotnej pomimo odmowy przyjęcia oferty pracy?
  Zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna oprócz praw, ma także obowiązki. Jednym z nich jest przyjmowanie skierowań do pracy. Konkretnie są to skierowania na rozmowy kwalifikacyjne, a nie stricte do pracy.

 • Koniec papierowych zwolnień lekarskich
  Już od 1 lipca 2018 r. koniec papierowych zwolnień lekarskich. Sprawdź, jakie zmiany niesie wprowadzenie e-ZLA!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.