Powrót

Choroba bezrobotnego a obowiązki względem urzędu pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-08-16

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy, w sytuacji, gdy zachorują, powinny udać się do lekarza po zwolnienie lekarskie ZUS ZLA. Dlaczego jest to bardzo ważne w ich przypadku?

Osoby, które utraciły pracę i zarejestrowały się w urzędzie pracy jako bezrobotne, od dnia rejestracji nabyły jednocześnie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Polski, a wyjeżdżając za granicę, usługi medyczne w nagłych wypadkach są im świadczone bezpłatnie – należy mieć tylko ze sobą kartę EKUZ.

Zwolnienie lekarskie

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że zwolnienie lekarskie ZUS ZLA przysługuje tylko osobom zatrudnionym. Nie jest to jednak prawda. Osoba bezrobotna bowiem, która zachorowała, powinna udać się do lekarza, który, gdy wymaga tego sytuacja, wystawi jej zwolnienie. Bezrobotny powinien następnie o takim zwolnieniu powiadomić swój urząd pracy w ciągu 2 dni telefonicznie, a w ciągu 7 dni – należy dostarczyć je do urzędu. Może to zrobić osoba trzecia, można też zwolnienie wysłać pocztą.

Dlaczego terminowe dostarczenie ZUS ZLA jest istotne?

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem, który usprawiedliwia nieobecność bezrobotnego na obowiązkowej wizycie w PUP. Wiele osób zapomina o tym i tłumaczy swoje niestawiennictwo w określonym przez urząd terminie właśnie chorobą. Tymczasem, aby usprawiedliwienie nie zostało zakwestionowane przez urząd, wskazane jest, aby było ono potwierdzone dokumentem takim jak ZUS ZLA.

Pamiętając o tym obowiązku osoba bezrobotna może uniknąć wielu przykrych konsekwencji.

Wyrejestrowanie z urzędu

Najpoważniejszą konsekwencją nieusprawiedliwienia niestawiennictwa w wyznaczonym terminie jest wyrejestrowanie bezrobotnego na minimum 120 dni z urzędu pracy. W takiej sytuacji osoba bezrobotna ma ważne ubezpieczenie zdrowotne tylko przez 30 dni po wyrejestrowaniu, później traci zaś prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

W czasie choroby urząd może także niespodziewanie wezwać osobę bezrobotną, w  związku z pojawieniem się interesującej oferty pracy lub szkolenia. Osoba, która z powodu choroby się nie stawi na takie wezwanie i nie potwierdzi tego odpowiednim drukiem, może zostać wyrejestrowana.

Szerszych informacji na temat praw i obowiązków bezrobotnego udzielają konsultanci  Zielonej Linii, czyli infolinii urzędu pracy pod numerem  19524. Więcej zaś praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na naszym Facebooku. https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Zobacz podobne artykuły:

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Sprawdź, kiedy wypłata wynagrodzenia nie wpłynie na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Kary z urzędu pracy
  Nie tylko wyrejestrowanie na pewien czas, ale również obowiązek zwrotu poniesionych przez urząd kosztów, a nawet kary grzywny – to grozi osobom, które nie stosują się do regulaminu urzędu pracy!

 • Nieobecności, które moją znaczenie przy bonie na zasiedlenie
  Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

 • Okresy wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych
  Zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź uzależniona jest od sumy Twoich okresów uprawniających do zasiłku. Sprawdź, w jakiej wysokości świadczenie otrzymasz!

 • Obowiązki zarejestrowanej osoby bezrobotnej
  Planujesz rejestrację w urzędzie pracy? Sprawdź, jakie obowiązki wiążą się z utrzymaniem statusu!

 • Nie chodzą do pracy, tylko leżą – pracując!
  - (…) jesteśmy już trochę taką paczką znajomych, którzy po prostu się lubią – tak o swoich pracownikach opowiada Maja Lipiak, CEO pierwszej agencji marketingowej, która powstała po to, by dać pracę osobom sparaliżowanym!

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Kiedy przedsiębiorca nie otrzyma bonu na zasiedlenie
  Forma wparcia, która cieszy się dużą popularnością w urzędach pracy. Pozwala zwiększyć obszar poszukiwania pracy na teren całej Polski, a nawet zagranicy. Dostępna również dla osób planujących własny biznes. Jednak, nie dla wszystkich przedsiębiorców!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.