Powrót

Bon na zasiedlenie nie tylko dla podejmujących pracę na etacie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-12-08

Bon na zasiedlenie to jedna z najpopularniejszych form wsparcia w urzędzie pracy. Pozwala osobie bezrobotnej wyjść poza lokalny rynek pracy i poszerzyć horyzont poszukiwań o oddalone od miejsca zamieszkania miasta, a nawet zagranicę.

Podstawowe zasady przyznawania bonu na zasiedlenie są powszechnie znane. O ile łatwo jest określić, czy spełnia się postawione warunki, podejmując umowę o pracę, trudniej jest w przypadku osób podpisujących umowy cywilnoprawne lub stawiających na własny biznes.

 

Umowa-zlecenie studenta a obowiązek odprowadzania składek

 

Jednym z warunków otrzymania bonu jest odpowiednia wysokość wynagrodzenia (co najmniej minimalnego) i składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z przepisami Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do 26. roku życia, wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, pracodawcy zwolnieni są z odprowadzania składek emerytalnych i rentowych. Czy to oznacza, że  student na zleceniu nie może otrzymać bonu na zasiedlenie?

W przypadku osób bezrobotnych, będących uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej  lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w ramach bonu na zasiedlenie – ma zastosowanie zastrzeżenie, o którym mowa we wskazanej powyżej ustawie.

 

Bon na zasiedlenie dla przedsiębiorcy

 

Warunkiem otrzymania bonu na zasiedlenie jest osiąganie co najmniej minimalnego wynagrodzenia lub przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie brutto oraz podleganie ubezpieczeniom społecznym. Przepisy nie wymagają więc, aby podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Można więc opłacać składki preferencyjne i warunek otrzymania bonu zostanie spełniony.

Należy jednak mieć na uwadze, że wyjaśnienia do ustawy nie stanowią źródła prawa i należy zapoznać się także z wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w urzędzie pracy, w którym składa się wniosek.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.